Síguenos en:

 

linkedin

Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Aviso Legal

En Colabora Ingenieros S.L. estamos especialmente preocupados por asegurar a confidencialidade dos datos aportados polos nosos clientes. No momento que un cliente se rexistra no noso servidor, os seus datos personais son incorporados á nosa base de datos, empregándose únicamente para tramitar a sua solicitude ou, no seu caso, enviar información sobre ofertas e servizos que poidan resultar do seu interese.

 

Colabora Ingenieros S.L. asegura a confidencialidade dos datos aportados polos nosos clientes, e garantiza que en ningún caso será cedida a terceiras empresas axenas á nosa empresa.

 

En cumprimento do disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o cliente de Colabora Ingenieros S.L. poderá en todo momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo por escrito a Colabora Ingenieros S.L.